Kdo vede lekce?
Naše lektorky a lektoři

Sisa Kloda

Lektorka

  • - powerjógy, dětskou jógy, jógy pro muže, jógy pro zdravá záda
  • - ve studiu má starosti pronájmy studia, reklamu a je jednající jménem studia

Ewa Rylko

Lektorka

- Vinyasy, jógy pro těhotné, Ashtangy, jógy pro všechny

- momentálně na MD

Michal Raszka

Lektor Iyengar jógy

K intenzivnější a systematičtější praxi jógy jsem se dostal v roce 2004. V letech 2016-2017 jsem absolvoval roční kurz "Jóga v širších souvislostech" v Domě jógy v Hlavici, jehož vyústěním byla kvalifikace instruktora jógy se zaměřením na zdravotní aspekty. Jóga mě oslovuje svojí komplexní filozofií, respektem k tělu a také vhledy do principů fungování nejen člověka, ale existence jako takové. Ve své praxi jsem byl nejvíce ovlivněn MUDr. Marcelou Mikešovou (https://marcela-joga.webnode.cz/) a Lucií Königovou (https://www.lenkalucieyoga.cz/lektori/t1107).

V rámci praxe mě zajímá propojení mysli, těla, dechu a záměru.

Na mých lekcích můžete očekávat pomalejší tempo, důraz na detail a individuální úpravy zaujímání pozic. Věřím, že každý z nás je jiný a každý potřebuje trochu "jiný" pohyb, který má však své zákonitosti.

Rád bych Vás inspiroval k praxi, a také abyste si na mých lekcích užili čas strávený se sebou.

Tel. 739 032 937

E-mail: raszkamichal@email.cz

Lektorka/ Petra Lancová, Feldenkrais® Practitioner (absolventka 4letého výcviku s mezinárodní akreditací)
  • Studovala fyzioterapii v Ostravě a Olomouci a Feldenkraisovu® metodu ve Vídni na Feldenkrais Institut Wien v rámci mezinárodně akreditovaného výcviku Feldenkrais Training Wien 6 pod vedením Jeremy Krausse. Feldenkraisově® metodě se plně věnuje od ukončení studia v únoru 2015, vede pravidelné lekce (ATM®) a workshopy pro veřejnost, individuálně pracuje se "žáky" (kteří se učí sobě lépe rozumět) formou Funkční integrace (FI®) a na míru tvořených ATM® lekcí. Ve volném čase se věnuje současnému tanci, kontaktním improvizacím, zajímá se o hlubinnou psychologii, práci se sny a o psychologickou interpretaci pohádek. 


Eva Turoňová

Lektorka cvičení pro seniory

- zakladatelka projektu MamaMove